Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Publicaties

Presentatie klankbordgroep professionals 16-02-2018

Presentatie voor de klankbordgroep waarin de ontwikkeling van de interventie besproken wordt met betrokken professionals

 

Factsheet Gemeentelijke ondersteuning voor kinderen in armoede in Hellendoorn

In deze factsheet staan de resultaten van het Klein&Fijn project: Onderzoek naar de gemeentelijke ondersteuning voor kinderen in armoede in de gemeente Hellendoorn. Vragen als 'waarom maken kinderen in armoede geen gebruik van de bestaande regelen', 'hoe kan het niet-gebruik van de regelingen teruggedrongen worden' en 'wat zijn de behoeften van kinderen ten aanzien van de invulling van het kindpakket'worden belicht. Tevens worden adviezen van ouders genoemd om het bereik te vergroten.

Ook het complete rapport is gepubliceerd.
Lieke van Herk, trainee Fast Forward voor GGD Twente

 

Kinderen die in armoede opgroeien

Dit onderzoek bevat een theoretisch kader, resultaten, conclusies en aanbevelingen ten aanzien van het aanbod interventies in Twente op het gebied van armoede gerelateerde gezondheidsproblemen. Hierbij is gekeken in welke mate deze interventies een beroep doen op het concept Positieve Gezondheid en eigen kracht.

Bachelorrapport (2016) door Marleen de Leeuw en Nicky Kuipers, studenten Saxion, academie Mens en Maatschappij 

Van de resultaten, conclusies en aanbevelingen is ook een factsheet gemaakt.

 

Kenmerken van armoede

In deze scriptie is onderzoek gedaan naar de kenmerken van kinderen die in armoede leven in Twente.
Deze scriptie geldt als bacheloropdracht voor de opleiding Gezondheidswetenschappen aan de
Universiteit Twente. Het onderzoek is ontstaan vanuit een vraag van de Universiteit Twente en de
Academische Werkplaats Jeugd in Twente. Het onderzoek heeft plaatsgevonden tussen september
2016 en mei 2017.

Rapport (2017) van Rik Groeneveld, bachelorstudent, Universiteit Twente, Gezondheidswetenschappen

 

Presentatie voor Jublileumcongres Bestuurskunde UT en Vrouwennetwerk Twente

Ariana Need, hoogleraar Sociologie van het Openbaar Bestuur aan de Universiteit Twente en Magda Boere-Boonekamp hebben een presentatie gegeven tijdens het 40-jarig  jublieumcongres Bestuurskunde op 21 oktober 2016. Dezelfde presentatie is door Magda Boere-Boonekamp gegeven tijdens een lezing voor het Vrouwennetwerk Twente op 15 november 2016