Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Publicaties

Presentatie voor Jublileumcongres Bestuurskunde UT en Vrouwennetwerk Twente

Ariana Need, hoogleraar Sociologie van het Openbaar Bestuur aan de Universiteit Twente en Magda Boere-Boonekamp hebben een presentatie gegeven tijdens het 40-jarig  jublieumcongres Bestuurskunde op 21 oktober 2016. Dezelfde presentatie is door Magda Boere-Boonekamp gegeven tijdens een lezing voor het Vrouwennetwerk Twente op 15 november 2016

 

Kinderarmoede en gezondheid in Twente

Feie Herkes en Loek van Kraaij (master studenten Universiteit Utrecht) hebben  een toegepast onderzoek gedaan voor de AWJT, GGD Twene en de Universiteit Twente. Het resultaat is het rapport Kinderarmoede en gezondheid in Twente.

 

Interview tijdens Voor de Jeugd dag

Op 3 oktober 2016 heeft ZonMw een interview gehad met Riet Haasnoot, stafarts GGD Twente en Judith Waleczek, coördinator voor het project Versterken van zorg voor kinderen in armoede.

 

Impressieverslag en Presentatie Werkconferentie 'Let op de kleintjes'

Van de werkconferentie 'Let op de kleintjes' op 28 oktober 2016 is een impressieverslag gemaakt. Tijdens deze werkconferentie is deze presentatie toegelicht. 
Op het jaarlijkse symposium van de AWJT op 9 maart 2017 wordt er, als onderdeel van het programma, een vervolg gegeven aan de werkconferentie.

 

Presentatie Voor de Jeugddag

Op 3 oktober 2016 hebben Feie Herkes en Loek Kraaij (masterstudenten Universiteit Utrecht) en Margriet Braun (Saxion) een presentatie gegeven over de effecten van armoede op gezondheid en armoede aanpak.