Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Publicaties

Praktijkverhaal 'Gezonde kinderen in krappe tijden'

“Dit is echt met de poten in de klei”

Het project ‘Gezonde Kinderen in Krappe Tijden’ van de AWJT startte in 2015. Het heeft als doel om kinderen die in armoede leven een gezonde start te geven. Wat is er in de afgelopen drie jaar gebeurd, geleerd en bereikt? En wat staat er nog op het programma? Mariska Jacobs en haar collega Marjon Rouwette zijn sinds 2017 als onderzoekers vanuit Saxion bij het project betrokken. ‘Het is voor professionals soms moeilijk om in te schatten wat ouders daadwerkelijk nodig hebben.’

Mariska en Marjon onderzoekers Saxion

De pijlers van het project zijn gezondheid van kinderen en hun ouders, en mensen benaderen vanuit hun kracht. Gezondheid betekent daarbij: hoe kunnen kinderen normaal meedoen in het dagelijks leven? En als dat niet lukt: waarom niet? Vanuit ZonMw was de opdracht aan de onderzoekers om een interventie te ontwikkelen die ouders en professionals zoveel mogelijk betrekt. De interventie draait inmiddels in zeven Twentse gemeenten en bestaat uit vijf groepsbijeenkomsten met ouders, die geleid worden door een professional en een ervaringsdeskundige. Parallel hieraan vindt een effectonderzoek plaats. Wat is hier allemaal aan vooraf gegaan? En welke effecten heeft de interventie tot nu toe?

Lees meer...

 

Presentatie SWSD in Dublin 7 juli 2018

Presentatie gegevens tijdens het Congres Social Work, Education and Social Development. Onderwerp: Improving health of children living in poverty:a participatory approach in developing an intervention

 

Presentatie Training professionals 20 april 2018

Presentatie gegeven aan professionals en personen met ervaring (zgn. tandems) ten behoeve van de uitvoering van de interventie.

 

Presentatie Lectorenplatform 7 juni 2018

Presentatie gegeven tijdens het tweedaagse Platform Lectoren Sociaal Werk over 'Positieve gezondheid voor kinderen die in armoede opgroeien'. 

 

Gezondheid en welzijn van kinderen en hun ouders levend in armoede

In deze factsheet staan de resultaten van het Masteronderzoek ‘The health and well-being of childeren and their parents living in poverty in Twente’. Dit onderzoek was gericht op het ontwikkelen van een meetinstrument dat gebruikt kan worden bij de effectevaluatie van de ‘Gezonde kinderen in krappe tijden’ interventie. Daarbij werd het ontwikkelde meetinstrument afgenomen bij de ouders die in gemeente Almelo zijn gestart in mei 2018. Het onderzoek beschrijft tevens de eerste bevindingen.

Ook het complete rapport (juli 2018) - E.A. Bartels, Master Health Sciences - University of Twente - is gepubliceerd.